توسعه سازمانی

چگونه می توانید استراتژی شرکت را تجزیه و تحلیل و تدوین کنید؟

1 چشم انداز و ماموریت خود را مشخص کنید

2 وضعیت فعلی خود را ارزیابی کنید

3 اهداف و اولویت های خود را تعیین کنید

4 گزینه های استراتژیک خود را انتخاب کنید

5 استراتژی خود را اجرا و نظارت کنید

6 در اینجا موارد دیگری را باید در نظر بگیرید

1چشم انداز و ماموریت خود را مشخص کنید

اولین قدم این است که چشم انداز و مأموریت خود را روشن کنید، که بیانیه هایی هستند که هدف، ارزش ها و اهداف شما را به عنوان یک سازمان بیان می کنند. چشم انداز شما آرمان بلندمدت شماست، در حالی که ماموریت شما کمک خاص شما به مشتریان و جامعه است. این اظهارات باید تصمیمات و اقدامات استراتژیک شما را راهنمایی کند و هویت و جهت شما را به ذینفعانتان منتقل کند.

2وضعیت فعلی خود را ارزیابی کنید

گام بعدی ارزیابی وضعیت فعلی شما است که شامل تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای شما (SWOT) به عنوان یک سازمان است. شما می توانید از چارچوب ها و روش های مختلفی برای انجام تحلیل SWOT استفاده کنید، مانند مدل PESTEL، مدل پنج نیروی پورتر، تحلیل زنجیره ارزش و چارچوب VRIO. هدف شناسایی شایستگی‌های اصلی، مزیت‌های رقابتی، شکاف‌ها و ریسک‌ها و درک محیط خارجی و پویایی‌های صنعت است.

3اهداف و اولویت های خود را تعیین کنید

مرحله سوم این است که اهداف و اولویت های خود را تعیین کنید، که نتایج مشخص و قابل اندازه گیری هستند که می خواهید در کوتاه مدت و بلند مدت به دست آورید. شما می توانید از معیارهای SMART برای تعریف اهداف خود استفاده کنید، به این معنی که آنها باید خاص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، مرتبط و محدود به زمان باشند. همچنین باید اهداف خود را با توجه به اهمیت، فوریت و امکان سنجی آنها اولویت بندی کنید و آنها را با چشم انداز و ماموریت خود هماهنگ کنید.

4گزینه های استراتژیک خود را انتخاب کنید

گام چهارم این است که گزینه های استراتژیک خود را انتخاب کنید، که راه های جایگزینی هستند که می توانید برای رسیدن به اهداف خود انتخاب کنید. شما می توانید از ابزارها و تکنیک های مختلفی برای تولید و ارزیابی گزینه های استراتژیک خود استفاده کنید، مانند ماتریس Ansoff، ماتریس BCG، ماتریس GE-McKinsey و ماتریس TOWS. هدف این است که بهترین ترکیب از استراتژی‌ها را انتخاب کنید که متناسب با موقعیت، منابع و قابلیت‌های شما باشد و برای سهامداران شما ارزش ایجاد کند.

5استراتژی خود را اجرا و نظارت کنید

مرحله آخر پیاده سازی و نظارت بر استراتژی شما است که شامل تبدیل انتخاب های استراتژیک شما به برنامه ها، اقدامات و منابع مشخص است. شما می توانید از چارچوب ها و مدل های مختلفی برای هدایت فرآیند پیاده سازی خود استفاده کنید، مانند کارت امتیازی متوازن، مدل McKinsey 7S، مدل 8 مرحله ای Kotter و چارچوب OKR. هدف این است که ساختار، فرهنگ، فرآیندها و سیستم های سازمان خود را با استراتژی خود هماهنگ کنید و پیشرفت و عملکرد خود را ردیابی و اندازه گیری کنید.

6در اینجا موارد دیگری را باید در نظر بگیرید

این فضایی برای به اشتراک گذاشتن مثال‌ها، داستان‌ها یا بینش‌هایی است که در هیچ یک از بخش‌های قبلی نمی‌گنجد. چه چیز دیگری می خواهید اضافه کنید؟

Related Posts

1 thoughts on “چگونه می توانید استراتژی شرکت را تجزیه و تحلیل و تدوین کنید؟

  1. admin گفت:

    این تبدیل از چشم انداز به واقعیت جایی است که استراتژی واقعاً شکل می گیرد. من ابزارها/روش های مختلفی را با توجه به KPIهای مشتری پیاده سازی کرده ام. مثال: -برنامه ریزی استراتژیک: طرح های نمودار گانت تفصیلی. -تخصیص منابع: هزینه بر مبنای فعالیت (ABC). – معیارهای عملکرد: KPI مانند NPS برای رضایت مشتری. -مدیریت پروژه: Trello یا Asana برای همکاری. مدیریت تغییر: ADKAR برای انتقال صاف. -مدیریت ریسک: ماتریس ریسک برای کاهش. یکپارچه سازی فناوری: ابزارهای ERP، CRM یا BI. – بهبود مستمر: شش سیگما ناب برای بهبود. مشارکت کارکنان: نظرسنجی ها و برنامه های شناسایی. حلقه‌های بازخورد: جلسات را برای تنظیمات بلادرنگ مرور کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *